Ochrana osobných údajov

TigerPrint s.r.o., Sládkovičova 13 | 010 01 Žilina, IČO: 45 698 813, IČ DPH: SK2023084723 OR Žilina-Oddiel: s.r.o. - Vložka č. 53375/L, Bankové spojenie: 12110119/5200, prevádzkovateľ internetových stránok Tigerprint.sk

Zabezpečenie osobných údajov

Ochrane osobných údajov, ktoré získame od našich zákazníkov a návštevníkov stránok, venujeme maximálne úsilie. Pre ich zabezpečenie pred neoprávneným prístupom alebo zneužitím používame najmodernejšie technológie a postupy. Osobné údaje, ktoré nám poskytnú, uschovávame na počítačových serveroch, ku ktorým je zásadne obmedzený prístup a ktoré sa nachádzajú v zabezpečených priestoroch. Pri prenose osobných informácií pomocou internetu dáta šifrujeme pomocou protokolu SSL tak, aby boli pre neoprávnené osoby nečitateľné a teda nezneužiteľné.

Zhromažďovanie osobných údajov

Pokiaľ potrebujeme údaje, ktoré identifikujú konkrétneho zákazníka (Používateľa) alebo ktoré umožnia zákazníka kontaktovať za účelom poskytnutia služby, ktorú si vyžiadal, požiadame o ne priamo zákazníka. Údaje, ktoré zhromažďujeme v súvislosti so zákazníkom, môžu obsahovať meno a priezvisko, názov firmy, e-mail, telefón, kontaktné a doručovacie adresy. Údaje o kreditných a iných platobných kartách nezhromažďujeme. Pokiaľ pri platbe zákazník zadáva číslo kreditnej (platobnej) karty, toto číslo odosielame len našej banke, ktorá nám ho nikdy neposkytuje. Žiadne údaje o kreditnej karte neuschovávame. V súvislosti so zlepšením služieb Tigerprint.sk môžeme zhromažďovať určité informácie o návšteve zákazníka, napríklad názov poskytovateľa internetových služieb a adresu IP, pomocou ktorej sa zákazník pripojil k našim stránkam, dátum a čas prístupu na naše stránky či zoznam navštívených podstránok.

Prístup k vašim osobným údajom

Osobné údaje sú prístupné len nám a zákazníkovi. Prístup k osobným údajom je obmedzený zadaním prístupového mena a hesla, ktoré je známe len zákazníkovi. Osobné údaje je možné kedykoľvek si prezrieť a upraviť.

Použitie osobných údajov

Osobné údaje zhromaždené na stránkach Tigerprint.sk budú použité len na poskytovanie služieb, ktoré si zákazník vyžiadal alebo ku ktorým dal súhlas. Osobné údaje budú použité na to, aby sme zákazníkovi poskytli dôležité informácie o produktoch alebo službách, o objednávkach a ich plnení, vrátane ďalších aktualizácií služieb. Niektoré údaje budú použité na zjednodušenie používania stránok Tigerprint.sk. Pokiaľ nám na to dá zákazník súhlas, môžeme zasielať informácie aj o iných produktoch a službách. Pri plnení požiadaviek zákazníka poverujeme iné spoločnosti ich vybavením napr. dopravcov. Týmto spoločnostiam poskytneme len osobné údaje, ktoré sú potrebné na poskytnutie konkrétnej služby. Vyžadujeme od nich, aby s týmito informáciami nakladali diskrétne a aby ich nepoužívali na iné účely.